بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

آموزش تصویری جاوااسکریپت-Javascript مقدماتی به زبان فارسی

از منوی سمت راست می توانید به فصول مختلف آموزش تصویری Javascript دسترسی داشته باشید.

جاوااسکریپت چیست؟

مطالب پوشش داده شده در این مجموعه تصویری به زبان فارسی:

- معرفی زبان های Server side و Client side

- تاکید بر اینکه جاوااسکریپت امروزه هم Server side است هم Client side

- معرفی Javascript و Node.js

- معرفی محیط هایی که می توان در آن ها جاوااسکریپت را اجرا کرد.

- معرفی تابع alert در جاوااسکریپت

- معرفی تابع prompt در جاوااسکریپت

- معرفی تابع confirm در جاوااسکریپت

- معرفی ویرایشگرهای ( IDEs ) مناسب برای برای جاوااسکریپت

- چگونه برای کد های جاوااسکریپت کامنت یا comment بگذاریم

- توضیح تابع print در جاوااسکریپت

- توصیف شی console و توابعی مثل console.log و console.dir

- شیوه پاک کردن cache یا کش در مرورگرهای firefox و chrome و internet explorer

- توضیح اینکه جاوااسکریپت یک زبان تابع محور است

- آموزش ابتدایی استفاده از عملگرهای ریاضی در جاوااسکریپت

- آموزش ابتدایی تعریف متغیر در جاوااسکریپت

- آموزش استفاده ابتدایی از متغیرهای حاوی رشته و استفاده از عملگر جمع بین رشته ها

- آموزش ابتدایی انواع متغیر های عددی و رشته ایی و boolean در جاوااسکریپت

- آموزش عملگر های && و || در جاوااسکریپت

- توضیح مقدماتی توابع-function در جاوااسکریپت

- تاثیر عملگرهای مختلف بر متغیرهایی از انواع مختلف در جاوااسکریپت

- معرفی میدان دید متغیر های محلی  و سراسری در جاوااسکریپت

- معرفی نام گذاری مقدماتی متغیرها در جاوااسکریپت

- معرفی کلمه کلیدی  var در  Javascript

- معرفی مفهوم scoping در جاوااسکریپت

- معرفی متغیر local در function های جاوااسکریپت

- معرفی شیوه عملکرد متغیر global در javascript

- معرفی flow control و شیوه عملکرد آن در جاوااسکریپت.

- معرفی دستور if و دستور else

- معرفی بیشتر جریان برنامه با ادامه مبحث شرط یا if در برنامه

- معرفی if ها تو در تو یا nested if ها در javascript

- معرفی if های chained یا زنجیری در javascript

- چگونه توابعی در جاوااسکریپت بنویسیم که مقادیر شرطی یا true و false برگردانند.

- چگونه از توابع شرطی در if ها استفاده کنیم.

- معرفی حلقه while

- معرفی حلقه do while

- معرفی حلقه for

-آموزش انواع حلقه for در جاوااسکریپت 

- آموزش دستورات continue و break در جاوااسکریپت

- آموزش سینتکس ها کوتاه مثل ++ یا =+

- آموزش switch در javascript

- آموزش default و case در switch در جاوااسکریپت

- آموزش break در switch

- آموزش انواع داده ها در جاوا اسکریپت

- آموزش null در جاوااسکریپت

- آموزش undefined در javascript

- آموزش تفاوت === و ==  در جاوااسکریپت

- آموزش عواقب استفاده از عملگرهای نامتعارف برای در جاوااسکریپت برای عملیات روی داده های با نوع های متفاوت

- توضیح توابع یا function ها در جاواسکریپت

- توضیح مقدماتی مقوله scope یا میدان دید در تابع ها و خارج آنها در javascript

- مثال استفاده از کنترل جریان for در جاوااسکریپت

- طرق دیگر اجرای دستورات در جاوااسکریپت با کمک || و &&

- شروع آموزش تفصیلی استفاده از توابع در javascript

- آموزش نوشتن تابعی که بتواند یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و مجذور آن را در جاوااسکریپت چاپ کند.

- آموزش نوشتن تابعی که بتواند یک عدد را به توان عدد دیگری در جاوااسکریپت برساند.

- شروع آموزش Scope در javascript

- آموزش متغیر های local و global در جاوااسکریپت

- آموزش nested scope در جاوااسکریپت

- آموزش صف توابع در جاوااسکریپت

- استفاده از توابع به عنوان مقدار در جاوااسکریپت

- آموزش مفهوم closure در جاوااسکریپت

- آموزش آرگومان های اختیاری در جاوااسکریپت

- تاکید بر مفهوم احتراز از کد تکراری

- تاکید بر دلیل اهمیت توابع بازگشتی در جاوااسکریپت

- آموزش مفهوم توابع Recursive یا بازگشتی در javascript

- آموزش مفهوم property در جاوااسکریپت

- آموزش خاصیت length برای رشته ها در جاوااسکریپت

- آموزش اضافه کردن یا دسترسی به اعضای یک شی در جاوااسکریپت با استفاده از براکت یا عملگر نقطه

- آموزش استفاده از عملگر in در جاوااسکریپت

- آموزش استفاده از نام متغیر برای دسترسی به اعضای یک شی یا آرایه در جاوااسکریپت

- استفاده از اشیا به عنوان مجموعه در جاوااسکریپت

- توضیح مفهوم Mutabilty یا تساوی اشیا در javascript

- توضیح ابتدایی استفاده از آرایه ها در جاوااسکریپت

- مقدمه  توضیح در مورد متدها در جاوااسکریپت

- مرور جلسه قبل

- توضیحات تکمیلی درباره method ها در جاوا اسکریپت

- آموزش متد های push و pop و join در آرایه ها

- آموزش متد های split و toUpperCase و toLoweCase در رشته ها در جاوااسکریپت

- آموزش کلاس Date در جاوااسکریپت

- آموزش متد های getFullYear و getMonth و getDate از کلاس Date در جاوااسکریپت

- آموزش تابع getTime در جاوااسکریپت

- مقایسه تاریخ ها در جاوااسکریپت

- توضیح تابع getTimezoneOffset در جاوااسکریپت

- توضیح کلمه کلیدی arguments در جاوااسکریپت

- توضیح کلاس Math در javascript

- توضیح Enumrable بودن خصیصه ها در جاوااسکریپت

- شروع آموزش Error handling یا مدیریت خطاها در جاوااسکریپت

- آموزش یکی از شیوه های استفاده از undefined در جاوااسکریپت

- آموزش throw در جاوااسکریپت

- آموزش catch در جاوااسکریپت

- آموزش try در جاوااسکریپت

 مرور مجدد مدیریت استثنا در جاوااسکریپت

- توضیح ابتدایی در مورد شی گرایی در جاوا اسکریپت

- توضیح فریمورک تست و معرفی ابتدایی Mocha

- توضیح چگونگی نوشتن تست

- مرور کاملتر موضوع مهم تست  خودکاردر جاوااسکریپت

- باز کردن مبحث شیوه انتقال متغیرها در توابع و متد های جاوااسکریپت

- شروع مبحث Higher order function ها یا توابع مرتبه بالا در جاوااسکریپت

- معرفی فریمورک تست mocha

- تاکید مجدد بر اهمیت داشتن استراتژی تست

- تاکید بر اصول مهندسی نرم افزار

- توضیح Higher order functions در جاوااسکریپت

- توضیح تغییر عملکرد در جاوا اسکریپت

- توضیح دلایل تفاوت جاوااسکریپت با سایر زبان های برنامه نویسی

نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: