بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

آموزش تصویری سی اس اس-Css مقدماتی به زبان فارسی

از منوی سمت راست می توانید به فصول مختلف آموزش تصویری سی اس اس یا Css دسترسی داشته باشید.

- معرفی

1. css چیست؟ id و class در css  چیستند؟

2. شیوه استفاده از css خارجی در فایل html و توضیح انتصاب internal و external

3. background و text-align و direction

4. استایل دادن به متن ها و فونت ها

5. آموزش استفاده از مقیاس ها مثل px و em و ...

6. text-decoration برای لینک ها و list-style

7. استایل دادن به لیست ها

8. border و margin و paddin در css

9. توضیح انواع border ها و شیوه استفاده از margin

10. توضیح بیشتر در مورد margin و خصیصه min-width

11. توضیح visibility و display , ... در سی اس اس به همراه آموزش مقدماتی انواع position ها

12. توضیح عمق یا z-index و شروع ساخت یک منو با استفاده از ul و li ها

13. آموزش clear و blocklevel و float و ... 

14. آموزش pseudo-element و Pseudo-class و شروع آموزش یک گالری عکس

15. توضیح opacity و filter 

16. آموزش Sprite و عملگرها