بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

آموزش برنامه نویسی در شیراز

آموزش حضوری و از راه دور برنامه نویسی

کلاس های حضوری

** کلاس های حضوری در حال حاضر فقط در شیراز برگزار می شود

گروه های دو نفره برای هر جلسه یک ساعته برای هر نفر بیست هزار تومان.

گروه های سه نفره برای هر جلسه یک ساعته برای هر نفر هفده هزار تومان.

گروه های چهار و یا پنج نفره برای هر جلسه یک ساعته برای هر نفر پانزده هزار تومان.

کلاس های خصوصی

تک نفره هر جلسه یک ساعته سی هزار تومان

آموزش از راه دور

آموزش ها با همان قیمت آموزش حضوری از طریق نرم افزار team viewer ارائه می شود.