بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

تعرفه محصولات نرم افزاری

هزینه محصولات:

هزینه هر یک از بسته های نرم افزاری را می توانید در ابتدای صفحه مربوط به آن محصول پیدا کنید.

 

هزینه پشتیبانی:

- هزینه بروز رسانی هر محصول: ۵ درصد قیمت کل آن محصول در ماه.

 

فرم ها:

- شاخص برای سال 93 - فرم 10 فیلدی - هر فیلد یک راستی آزمایی از پیش آماده - چهل هزار تومان.

فاکتور های قیمت گذاری:

- تعداد فیلد

- تعداد "راستی آزمایی" برای هر فیلد

- آیا برای راستی آزمایی نیاز به ارتباط با دیتابیس هست؟

- آیا کد راستی آزمایی موجود است یا باید اختصاصا نوشته شود؟

- اطلاعات فرم قبل از ثبت در Database یا Email شدن پردازش می شود. (نیاز به عملیات ریاضی و ... و سپس ارسال یا ثبت است؟ مثل محاسبه مجموع موجودی انبار و سپس ارسال یا ثبت)

 

هزینه ساخت صفحات اختصاصی:

- آیا صفحه اختصاصی است؟ تعداد Model ها، تعداد View ها، تعداد Layout ها ، تعداد Header ها ، تعداد Action ها، تعداد تراکنش با دیتابیس، تعداد Javascript و تعداد CSS. بطور متوسط ۵۰۰۰۰ تومان به ازای هر صفحه جدید.