بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

جستجو در پروژه ها

جستجوی تورها بر اساس مسافران

چگونگی دسترسی:

از منوی سمت راست (در حالت فارسی) روی گزینه پروژه ها کلیک کنید و سپس از بالای لیست پروژه های خود از منوی جستجو PERSONS را کلیک کنید.

ورودی جستجو:

به عنوان ورودی بخشی از نام یا نام خانوادگی یا ایمیل یا شماه ملی یا شماره پاسپورت یکی از مسافران را وارد کنید و تا آمدن نتایج صبر کنید و سپس از لیست نتایج با استفاده از دکمه های جهت نما نتیجه مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه جستجو را کلیک کنید. 

خروجی جستجو:

خروجی جستجو شامل لیستی از تورهایی است که آن مسافر در آن شرکت داشته. توجه کنید که خروجی بر اساس لیست دپارتمان هایی که جستجو کننده در آن فیلتر شده است. با  کلیک رو انتخاب می توانید به جزییات آن پروژه دسترسی پیدا کنید.


جستجوی تور ها بر اساس هتل ها:

چگونگی دسترسی:

از منوی سمت راست (در حالت فارسی) روی گزینه پروژه ها کلیک کنید و سپس از بالای لیست پروژه های خود از منوی جستجو Tasks و سپس Hotels را کلیک کنید.

ورودی جستجو:

از لیست نام هتل ها، هتل مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس روی دکمه جستجو کلیلک کنید. 

خروجی جستجو:

خروجی جستجو شامل لیستی از تورهایی است که در مجموعه رزروهای هتل خود، آن هتل را رزرو کرده اند. توجه کنید که خروجی بر اساس لیست دپارتمان هایی که جستجو کننده در آن عضو است، فیلتر شده است. با  کلیک روی انتخاب می توانید به جزییات آن پروژه دسترسی پیدا کنید.


جستجوی تورها براساس نقاط مشترک ابتدایی و انتهایی در برنامه سفر

چگونگی دسترسی:

از منوی سمت راست (در حالت فارسی) روی گزینه پروژه ها کلیک کنید و سپس از بالای لیست پروژه های خود از منوی جستجو Tasks و سپس "اشتراک راننده" را کلیک کنید.

ورودی جستجو:

ندارد

خروجی جستجو:

خروجی شامل مجموعه تورهایی از دپارتمان جستجو کننده که روزهای ابتدایی یا انتهایی آنها با روزهای به ترتیب انتهایی و ابتدایی تورهای سایر دپارتمان ها، یکی است، هست.