بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

راهنمای سامانه مدیریت خبرنامه اینترنتی

برای مشاهده بخش اصلی راهنمای مدیریت خبرنامه اینترنتی راهنمای تصویری زیر را تماشا کنید.

لینک راهنمای

این راهنمای تصویری شامل توضیحات زیر می باشد:

- آشنایی با محل قرار گیری فرم ثبت نام عمومی راهنمای تصویری

- شیوه دسترسی به بخش مدیریت خبرنامه اینترنتی

- شیوه ایجاد یک خبرنامه جدید

- شیوه حذف یک خبرنامه جدید

- شیوه ارسال یک خبر برای تمام اعضا

نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: