بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

سامانه اتوماسیون اداری

برای آنکه بتوانید از سامانه اتوماسیون اداری ما استفاده کنید، باید ابتدا چیدمان شرکت خود را سازمان دهی کنید.

توصیه ها:

- برای هر کارمند یک کامپیوتر و یک آدرس ایمیل اختصاصی در نظر بگیرید.

- استفاده از client های ایمیل ساده تر است. روی کامپیوترهای شرکت خود از این کلاینت ها استفاده کنید.

- کارکنان خود را به گروه های کاری تقسیم کنید. بیشتر نرم افزارهای اتوماسیون ما با این پیش فرض کار می کنند که شما از از بسته نمودار سازمانی ما استفاده کرده ایید و گروه های کاری شرکت خود را به سامانه شناسانده ایید.

- لیست محصولات مرتبط با اتوماسین را می توانید در سمت چپ مشاهده کنید.