بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

تیکتینگ

سامانه تیکتینگ چیست؟

- آرشیو کردن نامه ها و امکان دسترسی به آنها توسط مشتری و گروه پاسخگوی سازمان مطبوع شما

 

چرا به سامانه تیکتینگ نیاز دارید؟

. در یک سو یکی از مشتریان شما (شخص یا گروه بسته به بسته ایی که سفارش می دهید) قرار دارد و در سوی دیگر، بخشی از تیم پاسخگو(گروه - بر اساس نمودار سازمانی). می توانید اعضای شرکت خود را به گروه های مختلف ( نمودار سازمانی - بخشی از هسته اتوماسیون اداری@لینک ) دسته بندی کنید و مشتری با انتخاب هر کدام از این دسته ها بتواند با کل اعضای آن گروه در رابطه با یک موضوع خاص در ارتباط باشد. فرض کنید شما فروشنده لوازم یدکی هستید. مشتری وارد بخش تیکتینگ وب سایت شما می شود و درخواست گذاشتن پیغام برای بخش مالی را می کند. پیغام خود را برای بخش مالی می گذارد و یکی از اعضای شیفت صبح بخش مالی کار را تا اندازه ایی پی گیری می کند. وقتی کارمند شیفت بعد از ظهر بخش مالی وارد می شود با مراجعه به ایمیل خود متوجه پیغام مشتری و پاسخ کارمند شیفت صبح می شود. وارد سامانه تیکتینگ می شود و از آنجا می تواند دریابد که درخواست مشتری چه بوده و کارمند شیفت صبح چه پاسخی به او داده. سپس سایر کارها را پیگیری کرده و گزارش پیشرفت کار را به مشتری می دهد. صبح روز بعد کارمند شیفت صبح از تمام مکالمات از طریق ایمیل آگاه می شود و این روند ادامه پیدا می کند و هم مشتری هم کارمندان از روند مکالمات، هم از طریق ایمیل هم از طریق بخش نمایش تیکت مطلع می شوند و با مراجعه به بخش تیکت مربوطه می توانند آرشیو تمام مکالمات با یک مشتری خاص در مورد یک موضوع خاص را مطالعه کنند. از سوی دیگر مدیریت نیز می تواند با عضویت در تمام گروه ها (دپارتمان ها) از روند حاکم بر تمام گفتگوها آگاه شود و به طریق اولی آرشیو گفتگو ها را ببیند و خود به پاسخگویی اقدام کند.

 

تفاوت نسخه شخص به گروه با نسخه گروه به گروه چیست؟

سامانه تیکتینگ شخص به گروه در حقیقت نسخه ارزان تر و در عین حال ساده تری برای همان سامانه تیکتینک گروه به گروه است. در صورتی که مشتری شما هم نیاز دارد روند مکالمات را از طریق گروهی از کارکنانش دنبال کند (مانند ارتباط بین دپارتمان مالی مشتری با دپارتمان حسابداری شرکت شما) از نسخه "گروه به گروه" استفاده کنید.

 

امکانات مشترک بین هر دو ورژن:

- فرستادن ایمیل.