بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

بهینه‌سازی در موتورهای جستجو

- معرفی شما به موتور های جستجو و دادن نقشه سایت شما به این موتور ها و پی گیری رتبه وب سایت شما در موتور ها.

- هماهنگی دائم با خریدار یا مسئول معرفی شده توسط خریدار جهت هماهنگی تغییر در محتوا برای بهبود وضعیت ظاهر شدن وب سایت در موتورهای جستجو.

- بررسی دائمی صفحات شما و ارائه پیشنهادهای اعمال تغییرات در محتوا در راستای بهبود وضعیت سئو. 

- در صورت درخواست شما، شرکت رویای نیم روز می تواند هر ویرایش صفحات شما را رد گیری کند و تغییرات مورد نیاز را در آن صفحات، جهت بالا بردن کارایی صفحات را اعمال کند.

- معرفی لینک شما به سایر وب سایت های همکار با شما و درخواست از آنها جهت گذاشتن لینک به وب سایت شما در سایت خود. (Link Exchange).

- قرار گرفتن لینک و توضیحات چند خطی وب سایت شما در وب سایت ما به عنوان لینک معتبر.